SJØ / LAND / LUFT
totalleverandøren

bildebyrå

oppdrag

produkt

     
Tlf 95 18 85 66  | post@samferdselsfoto.no

 

 Buss
 Cruise
 Ekspressbåt
 Ferje
 Fyr
 Hurtigruta
 Jernbane
 Luftfart
 Stoppestader
 Veganlegg
 Veteran
 
 Kontakt

 

Fyr

Fyrstasjonane på kysten har hatt mykje å seie for utviklinga av samferdsla langs norskekysten. I dag er dei fleste fyra automatiserte, og skipsfarten rår over langt fleire navigasjonshjelpemiddel enn før. Stasjonane er i dag ein viktig del av norsk kystkultur, i tillegg til oppgåvene for skipstrafikken. Samferdselsfoto kan tilby bilde av ulike fyrstasjonar, men også bilde der fyra inngår i ein større heilskap, til dømes med passerande skipstrafikk etc.  
 

 

 

 

 

 

 

©SAMFERDSELSFOTO