SJØ / LAND / LUFT
totalleverandøren

bildebyrå

oppdrag

produkt

     
Tlf 95 18 85 66  | post@samferdselsfoto.no

 

 Buss
 Cruise
 Ekspressbåt
 Ferje
 Fyr
 Hurtigruta
 Jernbane
 Luftfart
 Stoppestader
 Veganlegg
 Veteran
 
 Kontakt

 

Veganlegg

Samferdselsfoto utførte omfattande historisk dokumentasjon av arbeidet med Nordsjøporten, vegen mellom Værlandet og Bulandet, såvel som dokumentasjon av ferja og båtruta som vart lagt ned.

Samferdselsfoto sit inne med brei dokumentasjon av såvel nye som eldre veganlegg. Vi forevigar det som forsvinn og dekkjer byggjeprosessen ved nye anlegg.

Frå sjø til land: Veganlegget Værlandet-Bulandet under byggjing medan hurtigbåten Høydalsfjord seglar sine siste turar.

 

 

 

 

 

©SAMFERDSELSFOTO