Tlf 95 18 85 66                    post@samferdselsfoto.no

 Historisk
 Dokumentasjon
 Bevaring
 Formidling

Bildebyrå
Samtid
HistoriskOppdrag
Nyhende og reportasje
Illustrasjon og utsmykking
Reklame
Eventdekning

Produkt
DVD/film
Publikasjon
Prospektkort
Fotostory

Kommunikasjon
Tekstproduksjon
Kronikk
Presentasjon
Foredrag og formidling

 
 
 
 

 

 

Historisk


Samferdselsfoto har gjennom mange år vore "der det skjer". Vi har eit omfattande fotoarkiv og kunnskap knytt til ulike hendingar innanfor samferdslehistoria.

Firmaet har forutan oppdrag knytt til reklame og journalistisk formidling, spesialisert seg på historiebevaring/-formidling gjennom dokumentasjon av kjende og kjære transportmiddel såvel som folkelivet, miljøet og naturen kring desse.

Ta gjerne kontakt for å høyre meir om arkivet!

 ©SAMFERDSELSFOTO
  Om firmaet