Tlf 95 18 85 66                    post@samferdselsfoto.no

 Historisk
 Dokumentasjon
 Bevaring
 Formidling

Bildebyrå
Samtid
HistoriskOppdrag
Nyhende og reportasje
Illustrasjon og utsmykking
Reklame
Eventdekning

Produkt
DVD/film
Publikasjon
Prospektkort
Fotostory

Kommunikasjon
Tekstproduksjon
Kronikk
Presentasjon
Foredrag og formidling

 ©SAMFERDSELSFOTO
  Om firmaet
 
 
 

 

 

 


SJØ | LAND | LUFT   -  totalleverandøren


 
Visjon
: Samferdselsfoto er leverandør av dokumentasjon om tema innanfor samferdsle. Firmaet rettar seg mot dei ulike transportaktørane, reiseliv, reklamebyrå og historiske føremål såvel som media og privatpersonar. Overfor desse målgruppene leverer firmaet det meste i form av foto, video og tekst om større og mindre samferdselssaker. 


Telefon
: 95 18 85 66  
Nett: www.samferdselsfoto.no  
E-post: post@samferdselsfoto.no 

Postadresse: postboks 2648 Liamyrane, 5828 Bergen

Driftsleiar/fotograf: Tor Arne Aasen
Foretaksregisteret: NO 985 307 482 MVA


Spesial
kunnskap om tema kombinert med godt handverk og alltid konkurransedyktige prisar gjer SAMFERDSELSFOTO til din totalleverandør !

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Samferdselsfoto er meir enn foto. Vi driv tekstproduksjon både til eigne produkt og på oppdrag.
 

Kronikk

Ta gjerne kontakt om du har behov for ein fagartikkel eller -kronikk på eit av våre spesialområde. Samferdselsfoto skriv artiklar/kronikkar på bestilling, men har også mykje stoff tilgjengeleg i arkivet, særleg innanfor maritime historie.  

Presentasjon / Foredrag og formidling

Samferdselsfoto tilbyr presentasjonar og lysbildeshow. Vi leverer alt frå totalpakke med produksjon og framføring av foredrag med ønska tema, til leveranse av t.d. elektronisk presentasjon.


©SAMFERDSELSFOTO