Tlf 95 18 85 66                    post@samferdselsfoto.no

 Historisk
 Dokumentasjon
 Bevaring
 Formidling

Bildebyrå
Samtid
HistoriskOppdrag
Nyhende og reportasje
Illustrasjon og utsmykking
Reklame
Eventdekning

Produkt
DVD/film
Publikasjon
Prospektkort
Fotostory

Kommunikasjon
Tekstproduksjon
Kronikk
Presentasjon
Foredrag og formidling

 
 
 
 

 

 ©SAMFERDSELSFOTO
  Om firmaet


ProduktSamferdselsfoto tilbyr eit breitt produktspekter. Vi produserer slike produkt med ulike tema både på eige initiativ for fritt sal og på oppdrag.


DVD/film
Vi produserer kortare og lengre DVD-dokumentarar. Siste åra har Samferdselsfoto satsa mykje på mellom anna dokumentasjon av dei siste klassiske passasjerskipa før desse forsvann.

Publikasjonar
Samferdselsfoto utgir hefte og kalenderar med ulike historiske tema.

Prospektkort

Variert utval med ulike skipsmotiv frå det omfattande bildearkivet.

Fotostory

Fotostory (digital fotoforteljing) er populære produkt.

Enkeltfoto
Er du på jakt etter einskilde bilete, klikk deg inn på bildebyrå
.