Tlf 95 18 85 66                    post@samferdselsfoto.no

 Historisk
 Dokumentasjon
 Bevaring
 Formidling

Bildebyrå
Samtid
HistoriskOppdrag
Nyhende og reportasje
Illustrasjon og utsmykking
Reklame
Eventdekning

Produkt
DVD/film
Publikasjon
Prospektkort
Fotostory

Kommunikasjon
Tekstproduksjon
Kronikk
Presentasjon
Foredrag og formidling

 
 
 
 

 

 

KommunikasjonSamferdselsfoto er meir enn foto. Vi driv tekstproduksjon både til eigne produkt og på oppdrag.
 

Kronikk

Ta gjerne kontakt om du har behov for ein fagartikkel eller -kronikk på eit av våre spesialområde. Samferdselsfoto skriv artiklar/kronikkar på bestilling, men har også mykje stoff tilgjengeleg i arkivet, særleg innanfor maritime historie.  

Presentasjon / Foredrag og formidling

Samferdselsfoto tilbyr presentasjonar og lysbildeshow. Vi leverer alt frå totalpakke med produksjon og framføring av foredrag med ønska tema, til leveranse av t.d. elektronisk presentasjon.


 ©SAMFERDSELSFOTO
  Om firmaet