Tlf 95 18 85 66                    post@samferdselsfoto.no

 Historisk
 Dokumentasjon
 Bevaring
 Formidling

Bildebyrå
Samtid
HistoriskOppdrag
Nyhende og reportasje
Illustrasjon og utsmykking
Reklame
Eventdekning

Produkt
DVD/film
Publikasjon
Prospektkort
Fotostory

Kommunikasjon
Tekstproduksjon
Kronikk
Presentasjon
Foredrag og formidling

 
 
 
 

 ©SAMFERDSELSFOTO
  Om firmaet

 

Oppdrag

Samferdselsfoto tilbyr prisgunstige løysingar av høg kvalitet til bedrifter innanfor til dømes media, reiseliv/transport såvel som privatkundar.

Nyhende og reportasje
Samferdselsfoto produserer nyhende og reportasjer i form av foto/video/tekst på oppdrag frå ulike media om tema innanfor samferdsle- og reiselivssektoren. 

Illustrasjon og utsmykking

Med eit etterkvart omfattande arkiv og omfattande kjennskap til samferdsle og reiseliv er Samferdselsfoto for mange eit naturleg val ved illustrasjon av artiklar, bøker, tidsskrift og liknande. Vi er også jamnleg delaktig i utsmykking av ulike fartøy og kontorlokale.

Reklame

Vi tar oppdrag innanfor reklamefotografering knytt til samferdsle og reiseliv og er mykje nytta av aktørar innanfor reiseliv og samferdsle.

Eventdekning

Samferdselsfoto er nytta ved utallige høve som skipsdåpar, konferansar og andre store og små markeringar. Kunden vel sjølv kva leveranse som er ønskeleg i etterkant frå overføring av enkeltfoto til ulike produkt.

Ta gjerne kontakt for pristilbod og eventuell bestilling av oppdrag!